Menü
Társasház könyvelés Budapesten Economic Control Kft.
Társasház könyvelés Budapesten

Gyakori kérdések

» Ki végezhet könyvelést egy társasházban?

A társasházakra az egyszeres könyvvitel szabályait kell alkalmazni, a számviteli törvényben rögzítettek szerint. Ennek alapján elegendő, ha naplófőkönyvben rögzítik a bevételeket és a kiadásokat. A társasházak pénzforgalmi szemlélettel vezetik ezt a nyilvántartást, tehát január 1-től december 31-ig kell figyelembe venni az éves elszámolást és elzárni az adott évet. A társasházak egyszerűsített mérleget készítenek és erről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
151. § (1) A vállalkozó a 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésével
a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői képesítéssel egyenértékű képesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői képesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki a 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy
b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az a) pontban meghatározott követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alól mentesül az a vállalkozó, amelynél az éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában - ennek hiányában a tárgyévben várhatóan - a 10 millió forintot nem haladja meg.

Ennek alapján a kisebb társasházaknál nem kell szakképzett mérlegképes könyvelővel könyveltetni, elegendő ha egy jó számítógépes programmal végzik el a feladatot.

Kapcsolat

Cég:ECONOMIC CONTROL KFT
Adószám: 23507010-1-43
Székhely: 1203 Budapest
Ady E. u. 68-70. A. 2/13.
Iroda: 1146 Budapest, Thököly út 150.

Kapcsolattartó:
Földvári Andrea 
Mobil: +36-20/9398090

E-mail: info@economic.hu

Megosztás